Przedstawiciel Handlowy ds. Rynku B2B

Miejsce pracy: 
Praca głównie w terenie
Forma zatrudnienia: 
stała/współpraca


LARIX - przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające od ponad 20 lat w branży outdoorowo-sportowej. Wyłączny dystrybutor na terenie Polski takich marek jak: Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, Killtec, K2, Sea To Summit, Camelbak, Reima, Maximo. Właściciel marki Viking. Poszukuje obecnie kandydata na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy ds. Rynku B2B Opis stanowiska:

• Realizowanie sprzedaży do klientów z sektora B2B, monitorowanie przetargów – udział w przetargach,
• Prowadzenie prezentacji, szkoleń produktowych, prelekcji,
• Rozwijanie rynku i sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów,
• Tworzenie dokumentacji technicznych produktów,
• Tworzenie, wdrażanie i realizacja strategii marketingowej dedykowanej do obsługiwanego rynku,
• Udział w realizowanych projektach marketingowych,

Wymagania:

• doświadczenie w pracy na stanowisku Regionalny Kierownik Sprzedaży, KAM, Przedstawiciel Handlowy,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• gotowość do częstych wyjazdów służbowych – praca głównie w terenie,
• doświadczenie w prowadzeniu negocjacji,
• skupienie na rezultat,
• wykształcenie min średnie mile widziane wyższe,
• biegła znajomość pakietu MS Office,
• praktyczne zainteresowanie sportem,
• prawo jazdy kat B,

Firma oferuje:

• interesujący zakres działania,
• samodzielne stanowisko w stabilnej organizacji,
• swobodę w osiąganiu rezultatów,
• realny wpływ na wizerunek i kierunek rozwoju Działu B2B,
• pracę w młodym zespole i międzynarodowym środowisku,
• atrakcyjny system wynagradzania,
• niezbędne narzędzia pracy w tym auto służbowe
• możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: d.reczko@larix.com.pl podając w tytule wiadomości: "Przedstawiciel Handlowy ds. Rynku B2B".

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.
3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy. Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w aktualnym procesie rekrutacji.” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.” INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LARIX Sp. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844 Inspektor ochrony danych osobowych We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Larix Spółka Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Odbiorcy danych osobowych Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników. Okres przechowywania danych Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa osób, których dane dotyczą Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.